Software - WINSVR RDSCAL 2019 - 5 użytkowników (S26361-F2567-L673)

4 022,47 zł
Brutto

Licencja na usługę pulpitu zdalnego systemu operacyjnego Windows Server 2019 dla 5 użytkowników.

Ilość

 

Polityka bezpieczeństwa

1 Przedmiot

Zastosowanie: Remote Desktop Services - połączenie się przez pulpit zdalny w usłudze ActiveDirectory

Każdy użytkownik i urządzenie łączące się z hostem sesji usług pulpitu zdalnego wymaga licencji dostępu klienta (CAL).

Gdy użytkownik lub urządzenie łączy się z serwerem, serwer określa, czy potrzebna jest licencja CAL RDS. Serwer następnie żąda licencji RDS CAL z serwera licencji pulpitu zdalnego. Jeśli odpowiednia licencja RDS CAL jest dostępna z serwera licencji, licencja RDS CAL jest wydawana klientowi, a klient może połączyć się z serwerem, a następnie z komputerem stacjonarnym lub aplikacjami, z których próbują korzystać.

FSS26361-F2567-L673
1 Przedmiot